Ask

Kristina Ask: At animere et arkiv

At animere et arkiv er et projekt med fokus på relationen mellem den personlige historie og formen af den fælles historieskrivning.

På Møns Museum vises en film bestående af stillbilleder. Billederne er taget i museets arkiv og magasiner og viser hylde efter hylde med genstande doneret af private til den fælles fysiske historieskrivning. På lydsiden læses der op fra breve og artikler, som alle vedrører opstarten af et museum, Møns Museum. Projektet dokumenterer lokalarkivets ophobning af tid, hengemthed, støv og dagslys, materialiseret i ting og dokumenter, gemt i kasser og skuffer. Mødet mellem den personlige og den fælles historieskrivning vidner om, at kollektiv identitet bearbejdes i indsamling, arkivering og fortælleform.

Værket tilbyder et blik på bevægelsen fra den private sfære til det museale univers og ud igen, hvor publikum får adgang til ellers gemte og glemte sager.

Møns Museum.

På biblioteket bag museet udlånes print af udvalgte billeder i udstillingsperioden. Således kommer de genstande, der gennem tiden er blevet indleveret på museet, for en kort bemærkning tilbage til de mønske hjem!

Projektet er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.