Arkiv Stakit Kasket

Hvad er et arkiv? Hvilke ting og historier er værd at arkivere? Er en arkivering af det ene samtidig en lodret arkivering af noget andet?

Arkiv Stakit Kasket er et gruppeprojekt med Møns lokalhistorie som omdrejningspunkt. Lokalhistorie, der kan opleves, skrives, undersøges, kritiseres og genfortolkes. Projektets otte dele tager form som performance, video, audioguide, installation, design, animation og land art på forskellige mønske adresser.

Arkiv Stakit Kasket kan opleves, hvis man tager omkring Steges gamle arrest, på Møns Museum, til landsbyerne Svensmarke og Borre samt til de mobile enheder, der holder til omkring Storegade og Det Gamle Rådhus i Stege.

Arkiv Stakit Kasket roder i arkiverne, går ind bag stakitterne og løfter kasketterne for at undersøge: Hvilke spor efterlader det levede liv synligt, og hvilke er mindre synlige – glemt i det nære landskab, skjult i arkitekturen, slumrende i arkiver eller gemt i naturen? Og hvilke er helt utilgængelige?

Arkiv Stakit Kasket er et samarbejde imellem Kristina Ask, Thomas Gunnar Bagge, Astrid Winsløw Hammer & Mia Sloth Møller, Frederikke Hansen, Christian Hillesø, Till Junkel, Line Skywalker Karlström, Sine Lewis og Sara Skaaning.

Udstillingen er en del af Kunstfestivalen Tumult, som bl.a. er støttet af Statens Kunstråd og Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner.

0 Responses to “Arkiv Stakit Kasket”


Comments are currently closed.