Hillesø

Christian Hillesø: Stege, Danmark

Værket Stege, Danmark består af tre montrer fyldt med objekter af forskellig karakter og udstillet på Møns Museum. En del af objekterne er fundet frem fra museets samling; andre er købte eller lånte genstande. Fælles for objekterne er, at de kan fortælle os noget om, hvad det nationale er for en størrelse. Christian Hillesøs værk kommer med et stille bud på en besvarelse af dette store spørgsmål.