Karlström

Line Skywalker Karlström: At danse et arkiv & At danse et fængsel.

I At danse et arkiv undersøges gennem koreografi, hvad et arkiv er. Via kropslig erfaring udforskes den kulturhistoriske samling, der, gemt i magasinerne og præsenteret i udstillingsrummene på Empiregården, udgør essensen af Møns Museum og Lokalarkiv. I det performative arbejde bliver kroppen et værktøj, som virkeligheden – situationen og rummet – udforskes og formidles kunstnerisk igennem.

At danse et fængsel undersøger, hvad et fængsel er. Et fængsel kan forstås som et arkiv for private historier, samfundsstrukturer og magt. I 2012 igangsættes byggeriet af et nyt fængsel på Nordfalster, som forventes færdigt i 2015. På pladsen for det nye fængsel, en byggegrund i en landzone på det nordlige Falster, gennemfører Line Skywalker Karlström en serie bevægelser, som har til hensigt at aflæse og fortolke pladsen – som den ser ud i dag, og som den kommer til at se ud gennem den fremtidige transformation til en bygning, hvis funktion er at håndhæve magt og begrænse frihed.

Empiregården, Møns Museum, Storegade 75, Stege.

En video af At danse et arkiv vises på Møns Museum.
En video af At danse et fængsel vises i Det Gamle Rådhus.