Lewis

Sine Lewis: Broen.

Igennem mange år har man i Borre på Møn kunnet følge reparationer af huse, der sætter sig. Det giver en fornemmelse af, at visse huse synker. På nogle facader ses det tydeligt, at undergrunden er en daglig medspiller for Borres indbyggere.

Med afsæt i dette gadebillede og Borre Sømose – et omfattende tørlagt landområde – har Sine Lewis konstrueret en bro. Broen er delt op i sektioner opbygget som bådebro, pontoner og platforme. Bølgestrøg, strøm, vuggen, høj- og lavvande inspirerer broens form og konstruktion. I samspil med områdets natur og dynamik skaber broen en fortællende, spørgende og undersøgende bevægelse gennem landskabet. Den former ikke en transportvej fra A til B, men en bugtende konstruktion, der synliggør både tidligere og nyere tiders rum og efterladenskaber: Det, der engang var en fjord.

Kornsiloerne, Liselundvej 1, Borre.