En guidet tur på Møn

Af Kristina Ask, Frederikke Hansen og Christian Hillesø.

Som altid om torsdagen tager jeg til Stege for at handle stort ind, men så bliver det hele alligevel lidt anderledes. På vej mod Gåsetorvet får jeg øje på min nabo og råber ”Hej Jytte!”. Ingen reaktion. Men hun griner. Jeg indhenter hende og ser at hun har høretelefoner på.
Hun forklarer at hun er ude at opleve en gruppe unge, herboende kunstneres bearbejdning af lokalhistorien. Jeg vælger at følge trop og går til Empiregården for også at få udleveret en iPod.

Till Junkel, Lydbølger gennem byen
En audiovisuel guide tager dig med på en aktiv vandring fra det lokalhistoriske museum ved byporten til Stege havn. I billeder og lyd formidles begivenheder, der knytter sig til Steges hovedgade Storegade. Her er beboerne selv det historiske arkiv. En rød tråd fører dig gennem byen og et lydspor gennem historiske begivenheder såvel som ligegyldigheder. Undervejs præsenterer lyd, billeder og video almindelige og eksotiske personlige fortællinger, fakta og underfundige indslag. Værket genfortæller og fortolker den lokale historie på en ny og levende måde.

Da Jytte og jeg når Det Gamle Rådhus får vi øje på et iøjefaldende køretøj med påskriften ”Kulturbureau”. Vi sætter iPoden på pause og kigger nærmere. Blandt en mindre skare, der står og studerer vognens gemmer, møder Jytte en bekendt fra Skytteforeningen. Bodil fortæller, at hun er kommet på museum!

Astrid Winsløw Hammer & Mia Sloth Møller, Kulturbureau
Det mobile Kulturbureau tager rundt på Møn og opsøger beboere for at samtale om lidenskaber, historie og tilhørsforhold til øen. Således samles fortællinger samt objekter der vidner om det levede liv anno 2010. Som performativt værk mimer Kulturbureauet museets virksomhed, hvormed det indsamlede materiale registreres, katalogiseres, arkiveres og præsenteres i et mobilt arkiv.
Med dette værk ønsker Astrid Winsløw Hammer og Mia Sloth Møller at undersøge danskhedens diversitet kontra en fælles nationalforståelse. Kulturarven og museernes funktioner revurderes ved en kunstnerisk genfortælling af det mønske ø-samfund som et billede på dagens Danmark.

Det viser sig, at der er meget mere at se. Inde i Det Gamle Rådhus er der også udstilling og vi beslutter os for at gå ind. Oppe på første sal kommer vi ind i retssalen og der bliver vi mødt af en stor videoprojektion.

Line Skywalker Karlström, At danse et fængsel
At danse et fængsel undersøger, hvad et fængsel er. Et fængsel kan forstås som et arkiv for private historier, for samfundsstrukturer og magt. I 2012 igangsættes byggeriet af et nyt fængsel på Nordfalster, som forventes færdigt i 2015. På pladsen for det nye fængsel, en byggegrund i en landzone på det nordlige Falster, gennemfører Line Skywalker Karlström en serie bevægelser, som har til hensigt at aflæse og fortolke pladsen – som den ser ud i dag og som den kommer til at se ud gennem den fremtidige transformation til en bygning, hvis funktion er at håndhæve magt og begrænse frihed. Performancen filmes og vises i retssalen i Steges Gamle Rådhus.

Fra retssalen ryger vi lige lukt i arresten, hvor vi af alle personer støder ind i Bodils eksmand, Jens, som også er ude og opleve kunst.

Sara Skaaning, Suit yourself
En installation af transformerede kedeldragter, en video, en række gummistøvler, et foto og et stykke indespærret musik kan opleves i Stege arrests tre små, rå fængselsceller. Her undersøges mulighedsrummet under opløsning af lokale, traditionelle livsvilkår og beskæftigelsesstrukturer med kedeldragten og gummistøvlerne som bærende symboler. I relation til stedet opstår nye beklædningsdele, nye referencer og nye historier… Mellem den store og den personlige historie, opfordrer Sara Skaaning os til at bryde ud af vores vante forestillinger om os selv og vores tilværelse, redefinere vores identitet og skabe nye sammenhænge. Livsvilkår og drømme dør; nye arkiver opstår. Hvad indholdet og udfaldet bliver? – Suit yourself!

Jens fortæller, at det eneste han mangler at se på Arkiv Stakit Kasket, som hele udstillingen hedder, er to udendørs værker i Svensmarke og Borre og han insisterer på, at vi alle kan være i Volvoen! Så vi aftaler at mødes på P-pladsen en time senere. Bodil, Jytte og jeg fortsætter således den audiovisuelle guide til den ender ved havnen. Derefter returnerer vi fluks til Møns Museum for at aflevere iPods’ene. Arkiv Stakit Kasket huserer også her på museet og vi går ind. Her finder vi yderligere tre bud på, hvordan lokalhistorien kan opleves og fortolkes.

Christian Hillesø, Stege, Danmark
Værket Stege, Danmark består af tre montre fyldt med objekter af forskellig karakter, udstillet på Empiregården, Møn. En del af objekterne er fundet frem fra museet samling og andre er købte eller lånte genstande.
Fælles for objekterne er, at de kan fortælle os noget om, hvad det nationale er for en størrelse. Værket Stege, Danmark kommer med et stille bud på en besvarelse af dette store spørgsmål.

Kristina Ask, At animere et arkiv
At animere et arkiv er et projekt med fokus på relationen mellem den personlige historie og formen af den fælles historieskrivning. På Møns Museum i Stege vises en film bestående af stillbilleder. Billederne er taget i museets arkiv og magasiner, og viser hylde efter hylde af genstande, doneret af private til den fælles, fysiske historie.
På lydsiden læses der op fra breve og artikler, som alle vedrører opstarten af et museum, Møns Museum. Projektet dokumenterer lokalarkivets ophobning af tid, hengemthed, støv og dagslys, materialiseret i ting og dokumenter, gemt i kasser og skuffer. Mødet mellem den personlige og den fælles historieskrivning vidner om, at kollektiv identitet også bearbejdes i sin indsamling, sin arkivering og fortælleform. Værket tilbyder et blik på bevægelsen fra den private sfære til det museale univers, og ud igen, hvor publikum får adgang til ellers gemte og glemte sager. Tryk af udvalgte billeder kan lånes på Møns Bibliotek. Således kommer de gennem tiden indleverede genstande for en kort bemærkning tilbage til de mønske hjem!

Line Skywalker Karlström At danse et arkiv
I At danse et arkiv undersøges det gennem koreografi, hvad et arkiv er. Via kropslig erfaring udforskes nærmere bestemt den kulturhistoriske samling, der gemt i magasinerne og præsenteret i udstillingsrummene på Empiregården udgør essensen af Møns Museum og Lokalarkiv. I dette performative arbejde bliver kroppen et værktøj med hvilket virkeligheden – situationen og rummet – kan både udforskes og formidles kunstnerisk. En video af performancen vises som en del af Arkiv Stakit Kasket i Empiregården.

Jens har ryddet op i bilen, så vi alle kan være der og vi begiver os afsted. Han så også kunstnernes fælles udstilling Unfinished Business på Sukkerfabrikken sidste år og har sat sig ind i sagerne. Han fortæller mere om dem, blandt andet at de alle har valgt storbylivet fra for at flytte på landet, og at de har det til fælles, at de bruger kunsten til at stille spørgsmål og lede efter svar med, f. eks. omkring hvordan historie skrives og hvad det lokale er i forhold til den store historie! Det skorter i hvert fald ikke på egne bidrag til lokalhistorien på vej i bilen.

Thomas Gunnar Bagge, Svensmarkes Monumenter
En række informationstavler langs vejen i landsbyen Svensmarke beskriver i tekst, fotos og video lokale spor og kendetegn i det nære landskab – og udråber dem til monumenter. Plancherne vender opmærksomheden fra stokroseidyl til dagligdags infrastruktur og landskabelige kendetegn: En bemalet postkasse, en sti, som børn har lavet over en eng, et sted, hvor en kat ligger begravet… Værket præsenterer et subjektivt syn på det seværdige og monumentale. Planchernes tekster beskriver hverdagens lyde, iagttagelser og sansninger fra stedet. Teksterne kredser om landskabet, det stedspecifikke og måden, vi udtrykker det stedlige på i sproget. Frem for traditionelle historiske oplysninger om stedet giver tavlerne informationer om fænomener præget af midlertidighed, langsomhed eller umiddelbar ubetydelighed.

Da vi atter sidder i bilen hiver vi ‘skattekortet’ frem og får vished for, at sidste station på vores eventyr med Arkiv Stakit Kasket begynder ved kornsiloerne i Borre.

Sine Lewis, Broen
Igennem mange år har man i Borre på Møn kunnet følge reparationer af huse, der sætter sig. Det giver en fornemmelse af, at visse huse synker. På nogle facader ses det tydeligt, at undergrunden er en daglig medspiller for Borres indbyggere. Med afsæt i dette gadebillede og Borre sømose – et omfattende tørlagt landområde – har Sine Lewis konstrueret en bro. Broen er delt op i sektioner opbygget som bådebro, pontoner og platforme. Bølgestrøg, strøm, vuggen, høj- og lavvande inspirerer broens form og konstruktion. I samspil med områdets natur og dynamik skaber broen en fortællende, spørgende og undersøgende bevægelse gennem landskabet. Den former ikke en transportvej fra A til B, men en bugtende konstruktion, der synliggør både tidligere og nyere tiders rum og efterladenskaber: Det, der engang var en fjord. Det samme udgangspunkt er grundlæggende for en mindre foto udstilling på stedet.

Vi er enige om, at det har været en begivenhedsrig dag. “Historien er blevet vendt på hovedet!”, siger Jens, der føler sig forvirret og forundret.
“Ja, eller den er faldet på plads”, tilføjer Jytte. Da vi skal til at sætte os ind i bilen bliver vi stoppet af et tysk par, der spørger, om vi ved, hvor ‘Archiv Stakit Kas-dingsda’ er? Vi peger i den retning vi netop er kommet fra og fortæller også om alle de andre steder vi har været og oplevet Arkiv Stakit Kasket.
Jens forslår, at vores lille flok mødes igen til et af de arrangementer som kunstnerne laver i Fængselsgården bag Steges Gamle Rådhus. Tilbage i Stege lader jeg storindkøb være storindkøb og kører hjem for at slappe af og læse Ugeavisen. Gad vide om nogen af ugens overskrifter ender som en del af det officielle arkiv over Møns historie? Eller bliver gravet frem af glemslen om halvtreds år af en flok unge kunstnere?

0 Responses to “En guidet tur på Møn”


Comments are currently closed.