Bagge

Thomas Gunnar Bagge: Svensmarkes Monumenter.

En række informationstavler langs vejen i landsbyen Svensmarke beskriver i tekst, foto og video lokale spor og kendetegn i det nære landskab – og udråber dem til monumenter. Plancherne vender opmærksomheden fra stokroseidyl til dagligdags infrastruktur og landskabelige kendetegn: En bemalet postkasse, en sti, som børn har lavet over en eng, et sted, hvor en kat ligger begravet…

Værket præsenterer et subjektivt syn på det seværdige og monumentale. Planchernes tekster beskriver hverdagens lyde, iagttagelser og sansninger fra stedet. Teksterne kredser om det stedspecifikke og måden, vi udtrykker det stedlige på i sproget. Frem for traditionelle historiske oplysninger om stedet giver tavlerne informationer om uhøjtidelige fænomener præget af midlertidighed, langsomhed eller umiddelbar ubetydelighed.

Værket er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.