Sloth Møller & Winsløw Hammer

Mia Sloth Møller & Astrid Winsløw Hammer: Kulturbureau.

Kulturbureau tager rundt på Møn og opsøger beboere for at samtale om lidenskaber, historie og tilhørsforhold til øen. Således samles fortællinger og objekter, der vidner om det levede liv anno 2010. Som performativt værk mimer Kulturbureauet museets virksomhed: Det indsamlede materiale registreres, katalogiseres, arkiveres og præsenteres i et mobilt arkiv.

Med værket ønsker Astrid Winsløw Hammer og Mia Sloth Møller at undersøge danskhedens diversitet kontra en fælles national forståelse. Kulturarven og museernes funktioner revurderes ved en kunstnerisk genfortælling af det mønske ø-samfund som et billede på dagens Danmark.